Μάρκα
Μοντέλο
Έτος

Όλα τα οχήματα σήμερα σχεδιάζονται έτσι ώστε να σέβονται το περιβάλλον και τα περισσότερα μέρη τους να μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν ή να ανακυκλωθούν. Επιπλέον διάφορες καινοτομίες αναπτύχθηκαν στην αυτοκινητοβιομηχανία ήδη από την δεκαετία του '90 ως συνέπεια των προβλημάτων και των διεθνών δράσεων- συμφωνιών για την αντιμετώπιση τους.

Ειδικότερα:

i) Για πρώτη φορά έχουμε τη δημιουργία ειδικών διαλυτηρίων για την ανάκτηση και ανακύκλωση μετάλλων από τα ΟΤΚΖ. 
ii) Υπάρχει συγκεκριμένος σχεδιασμός για την μεθοδολογία αποσυναρμολόγησης των ΟΤΚΖ.
iii) Επιτεύχθηκε απλούστευση στο καθεστώς χρήσης υλικών στην παραγωγή αυτοκινήτων.
iv) Αυξήθηκε σημαντικά το ποσοστό ανακύκλωσης πλαστικών και επαναχρησιμοποίησης αυτών στην αυτοκινητοβιομηχανία.
v) Αναπτύχθηκαν καινοτόμες τεχνικές ανάκτησης των καταλοίπων από τα υπολείμματα του τεμαχιστή.
vi) Επιτεύχθηκαν δράσεις συνεργατικής έρευνας σε βιομηχανικό επίπεδο.

Ακόμη στην εξέλιξη της ανακύκλωσης των Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής συντέλεσαν και κάποιες πρωτοβουλίες που ανέλαβαν κάποιες από τις μεγαλύτερες Ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες, ενδεικτικά:

Η Renault S.A ανέπτυξε μεθοδολογία για την ανάκτηση των ανταλλακτικών μερών μέσω της ανακύκλωσης των αυτοκινήτων που της επέτρεψαν τόσο τη συλλογή χρήσιμων και επαναχρησιμοποιούμενων μερών όσο και την ανάκτησης ενέργειας. 

Η PSA- Peugeot έχει ήδη από το 2002 σχεδιάσει έτσι τα αυτοκίνητα της ώστε να μπορούν να ανακυκλώνονται σε ποσοστό περίπου 90% και επιπλέον χρησιμοποιεί ήδη ανακυκλωμένα μέρη στη δημιουργία νέων αυτοκινήτων.

Η Adam Opel AG. έχει υιοθετήσει στην στρατηγική της, την δυνατότητα ανάκτησης και ανακύκλωσης μερών τόσο για την επαναχρησιμοποίηση αυτών στη δημιουργία νέων αυτοκινήτων όσο και στο σχεδιασμό αυτών.

Η BMW έχει δημιουργήσει ένα πρόγραμμα καταλληλότητας για ανακύκλωση, όπου εκεί εντάσσει τα αποσυναρμολογούμενα μέρη από τα ΟΤΚΖ.

Η Chrysler - Daimler στοχεύει στην απλούστευση της χρησιμοποίησης των υλικών μειώνοντας τον αριθμό των πλαστικών μερών στη δημιουργία νέων οχημάτων.

Η Ford Motor Company έχει υιοθετήσει αυστηρούς περιορισμούς στη συλλογή επικίνδυνων ουσιών, σχεδιάζει τα αυτοκίνητα της με ανακυκλωτική ταυτότητα, και στοχεύει στην δυνατότητα ανακύκλωσης και νέων μοντέλων κάνοντας χρήση όλων των ανακυκλωμένων υλικών.

Fiat έχει δημιουργήσει το πρόγραμμα FARE που είναι επικεντρωμένο στην αποσυναρμολόγηση, στην επαναχρησιμοποίηση και στην ανάκτηση ενέργειας από τα υπολείμματα του τεμαχιστή.

Η Volvo Car Corporation έχει ενστερνιστεί και αυτή με τη σειρά της το σχεδιασμό με στόχο της μελλοντική ανακύκλωση του αυτοκινήτου και την ανάκτηση ενέργειας.

 

Σήμερα όλες οι κατασκευάστριες εταιρείες αυτοκινήτων ενσωματώνουν τη μέγιστη δυνατότητα ανακύκλωσης στο σχεδιασμό των αυτοκινήτων τους.