Μάρκα
Μοντέλο
Έτος

 Γιατί προστατεύουν το περιβάλλον και εξοικονομούν ενέργεια.

 Ειδικότερα για το περιβάλλον : Η ανεξέλεγκτη απόρριψη των αποβλήτων στο περιβάλλον εγκυμονεί πολλούς κινδύνους που πολλές φορές δεν γίνονται άμεσα αντιληπτοί. Απόβλητα όπως οι μπαταρίες και τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά είδη περιέχουν επικίνδυνες ουσίες όπως μόλυβδο, υδράργυρο, κάδμιο κλπ που η απόρριψη τους στο περιβάλλον έχει επιπτώσεις στο έδαφος, το νερό, τους οργανισμούς, ακόμη και στον άνθρωπο. Τα απόβλητα λιπαντικών ελαίων θεωρούνται επικίνδυνα για τη δημόσια υγεία και ένα λίτρο χρησιμοποιημένου ορυκτελαίου μπορεί να ρυπάνει ένα εκατομμύριο λίτρα πόσιμου νερού. Το πλαστικό χρειάζεται δεκαετίες για να αποδομηθεί και η παρουσία του μπορεί να προκαλέσει ακόμη και το θάνατο σε υδρόβιους και άλλους οργανισμούς. Η απόρριψη του γυαλιού σε χωματερές κοντά σε δασικές εκτάσεις προκαλεί συχνά πυρκαγιές. (πηγή ΕΟΑΝ)

Η νομοθεσία για την ανακύκλωση των Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής οδήγησε πολλές αυτοκινητοβιομηχανίες να συμμετάσχουν ενεργά σε πρωτοβουλίες που βελτιώνουν τον βαθμό ανακύκλωσης των αυτοκινήτων τους και τη μείωση των ρύπων από τη λειτουργία τους. Για το λόγο αυτό διεξάγονται συνεχείς έρευνες για αποδοτικότερες τεχνικές αποσυναρμολόγησης οχημάτων που έχουν φτάσει στο τέλος του κύκλου ζωής τους, με βελτιωμένες τεχνικές επαναχρησιμοποίησης ανακυκλωμένων υλικών.

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ανακύκλωσης, τα χρήσιμα υλικά και ανταλλακτικά μέρη αφαιρούνται και επαναχρησιμοποιούνται, εξοικονομώντας ενέργεια και πρώτες ύλες.

Για παράδειγμα:

 ♦Ο μόλυβδος από τις μπαταρίες αποτελεί την πρώτη ύλη για την κατασκευή άλλων μπαταριών. 
 ♦ Χρησιμοποιημένα λάδια μπορούν με κατάλληλη επεξεργασία να χρησιμεύσουν ως καύσιμα.
 ♦ Το υλικό από τα ελαστικά μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή ηχομονωτικών τοίχων ή ως πηγή ενέργειας.
 ♦Το γυαλί από το παρμπρίζ και τα παράθυρα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή οπτικών ινών ή ακόμα και καινούργιου γυαλιού.
 ♦Το ατσάλι μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί στη βιομηχανία ή στις κατασκευές.
 ♦Το αλουμίνιο μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην κατασκευή ζαντών ή κινητήρων.

Πολλές αυτοκινητοβιομηχανίες αυτή τη στιγμή κατασκευάζουν αυτοκίνητα τα οποία αποτελούνται από ανακυκλώσιμα μέρη σε ποσοστό 80% και στα οποία χρησιμοποιούνται μέρη από ήδη ανακυκλωμένο υλικό. Περίπου το 95% των πλαστικών μερών των αυτοκινήτων είναι μαρκαρισμένα με ένα χαρακτηριστικό σήμα που επιτρέπει την ταυτοποίηση του κυρίως υλικού από το οποίο έχουν κατασκευαστεί. Το σήμα αυτό επιτρέπει τον ευκολότερο διαχωρισμό των υλικών κατά την αποσυναρμολόγηση και έτσι κάνει αποδοτικότερη την ανακύκλωση αυτών των μερών.