Μάρκα
Μοντέλο
Έτος
  • Στις δυνατότητες του κάθε οδηγού είναι να συνεισφέρει με το δικό του/της τρόπο στην προστασία του περιβάλλοντος.
  • Η σημαντικότερη δράση για την προστασία του περιβάλλοντος είναι η αποφυγή δημιουργίας αποβλήτων.

 

  • Μερικές απλές ενέργειες στη διάρκεια ζωής του οχήματος είναι περισσότερο από αρκετές:

 

  • greencircle Η οικονομική οδήγηση και η προσπάθεια εξοικονόμησης ενέργειας με κάθε τρόπο συμβάλλουν στην μείωση των εκπομπών ρύπων και αερίων που ενισχύουν το φαινόμενο του θερμοκηπίου.

 

  •    Η χρήση μεταχειρισμένων ανταλλακτικών απο την ανακύκλωση εξοικονομεί την ενέργεια για την παραγωγή και διακίνηση ενός νέου ανταλλακτικού.Η επαναχρησιμοποίηση είναι η καλύτερη μορφή ανακύκλωσης.

  • greencircle Οι μπαταρίες,τα λιπαντικά, τα φίλτρα λαδιού καθώς και άλλα εξαρτήματα αποτελούν επικίνδυνα απόβλητα και δεν πρέπει να απορρίπτονται στο περιβάλλον. Υπάρχουν συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης και αδειοδοτήμενες εταιρίες για τη διαχείριση τους.